^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Ιούνιος 20231 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 17.7°C
Μέση υγρασία 11%
Μέσο σημείο δρόσου -13.8°C
Μέσο βαρόμετρο 907.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 86.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 87.3 km/h
Μέση διεύθυνση 198° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 3.3 mm
Υετός έτους 444.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 3.3 mm τον 01 στις 08:45
Μέγιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.1°C τον 01 στις 08:48
Μέγιστη υγρασία 39% τον 01 στις 08:51
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 01 στις 00:00
Μέγιστη πίεση 908.6 hPa τον 01 στις 10:26
Ελάχιστη πίεση 905.3 hPa τον 01 στις 19:18
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 270°(Δ) τον 01 στις 00:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 22.5°C τον 01 στις 15:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.4°C
Μέση υγρασία 10%
Μέσο σημείο δρόσου -12.3°C
Μέσο βαρόμετρο 905.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 92.5 km/h
Μέση διεύθυνση 270° (Δ)
Υετός μήνα 3.3 mm
Υετός έτους 444.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 02 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 02 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 10% τον 02 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 02 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 906.6 hPa τον 02 στις 00:04
Ελάχιστη πίεση 903.7 hPa τον 02 στις 18:54
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 270°(Δ) τον 02 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 21.4°C τον 02 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.4°C
Μέση υγρασία 10%
Μέσο σημείο δρόσου -12.3°C
Μέσο βαρόμετρο 905.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 92.5 km/h
Μέση διεύθυνση 270° (Δ)
Υετός μήνα 3.3 mm
Υετός έτους 444.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 03 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 03 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 10% τον 03 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 03 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 908.9 hPa τον 03 στις 22:59
Ελάχιστη πίεση 903.8 hPa τον 03 στις 04:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 270°(Δ) τον 03 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 21.4°C τον 03 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.4°C
Μέση υγρασία 10%
Μέσο σημείο δρόσου -12.3°C
Μέσο βαρόμετρο 909.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 92.5 km/h
Μέση διεύθυνση 270° (Δ)
Υετός μήνα 3.3 mm
Υετός έτους 444.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 04 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 04 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 10% τον 04 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 04 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 911.9 hPa τον 04 στις 23:01
Ελάχιστη πίεση 907.6 hPa τον 04 στις 04:17
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 270°(Δ) τον 04 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 21.4°C τον 04 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.4°C
Μέση υγρασία 10%
Μέσο σημείο δρόσου -12.3°C
Μέσο βαρόμετρο 910.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 92.5 km/h
Μέση διεύθυνση 270° (Δ)
Υετός μήνα 3.3 mm
Υετός έτους 444.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 05 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 10% τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 05 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 911.9 hPa τον 05 στις 00:23
Ελάχιστη πίεση 909.1 hPa τον 05 στις 21:22
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 270°(Δ) τον 05 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 21.4°C τον 05 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.8°C
Μέση υγρασία 10%
Μέσο σημείο δρόσου -11.9°C
Μέσο βαρόμετρο 909.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 91.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 91.7 km/h
Μέση διεύθυνση 253° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 4.8 mm
Υετός έτους 446.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 1.5 mm τον 06 στις 17:14
Μέγιστη θερμοκρασία 21.9°C τον 06 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 06 στις 17:15
Μέγιστη υγρασία 13% τον 06 στις 17:29
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 06 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 910.6 hPa τον 06 στις 00:30
Ελάχιστη πίεση 908.3 hPa τον 06 στις 19:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 202°(ΝΝΔ) τον 06 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 22.8°C τον 06 στις 17:29

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 21.9°C
Μέση υγρασία 10%
Μέσο σημείο δρόσου -11.1°C
Μέσο βαρόμετρο 908.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 92.5 km/h
Μέση διεύθυνση 202° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 4.8 mm
Υετός έτους 446.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 21.9°C τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 21.9°C τον 07 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 10% τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 07 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 909.6 hPa τον 07 στις 00:01
Ελάχιστη πίεση 906.5 hPa τον 07 στις 19:57
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 202°(ΝΝΔ) τον 07 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 22.4°C τον 07 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιούνιος 2023 μέχρι την μέρα 7
Μέση θερμοκρασία 20.3°C
Μέση υγρασία 10%
Μέσο σημείο δρόσου -12.3°C
Μέσο βαρόμετρο 908.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 91.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 91.7 km/h
Μέση διεύθυνση 252° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 441.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 3.3 mm τον 01 στις 08:45
Μέγιστη θερμοκρασία 21.9°C τον 08 στις 00:06
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.1°C τον 01 στις 08:48
Μέγιστη υγρασία 39% τον 01 στις 08:51
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 08 στις 00:06
Μέγιστη πίεση 911.9 hPa τον 04 στις 23:01
Ελάχιστη πίεση 903.7 hPa τον 02 στις 18:54
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 kmh στις 202°(ΝΝΔ) τον 08 στις 00:06
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 08 στις 00:06
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 22.8°C τον 06 στις 17:29
Avg daily max temp20.8°C
Avg daily min temp19.7°C
Growing degrees days :71.9GDD
Corn growing degrees days:154.3 GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
03.3 mm τον 1
01.5 mm τον 6
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Μέγιστη Θερμοκρασία των 21.9°C ισοφάρισε το ρεκόρ Ετους που σημειώθηκε στις 06/06/2023
Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου των 92.60 km/h ισοφάρισε το ρεκόρ Μήνα που σημειώθηκε στις 01/06/2023