Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού



Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 2 Days 14 Hours 34 Minutes 49 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 13.23GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b129)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 12:45:27 μμ 21/1/2022.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
24/01/2022 03:11
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:02 24/01/2022 03:11
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:01:00 24/01/2022 03:10
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:01:19 24/01/2022 03:10
Weather-Display NOAA report Ενημερωμένο! 2:59:23 24/01/2022 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 2:59:40 24/01/2022 00:11
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Ελάχιστη Θερμοκρασία των -7.5°C ξεπέρασε τη Ελάχιστη Ετήσια τιμή των -7°C που σημειώθηκε στις 23/01/2022 κατά -0.5°