Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 9 Days 4 Hours 28 Minutes 4 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 14.90GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b129)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 7:40:33 μμ 2/12/2023.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
12/12/2023 00:07
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:03 12/12/2023 00:07
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:02:35 12/12/2023 00:05
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:02:54 12/12/2023 00:05
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 13992:56:27 > 24:15:00
08/05/2022 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 23:56:51 11/12/2023 00:11
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 00:07 σήμερα - 12/12/2023