Γραφήματα Τάσης Καιρού

Διαγράμματα δημιουργημένα από το Weather-Display (10.37S-(b129))

Τελευταίο 24ωρο

Last 24 hours

Τελευταίες 72 ώρες

Last 72 hours

Μήνα έως σήμερα

Month to Date
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Ελάχιστη τιμή Βαρόμετρου των 895.6 hPa ξεπέρασε τη Ελάχιστη Μηνιαία τιμή των 896.2 hPa που σημειώθηκε στις 11/04/2024 κατά -0.6 hPa