Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 9 Days 5 Hours 3 Minutes 1 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 14.90GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b129)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 7:40:33 μμ 2/12/2023.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
12/12/2023 00:41
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:00 12/12/2023 00:41
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:01:26 12/12/2023 00:40
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:01:41 12/12/2023 00:40
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 13993:30:14 > 24:15:00
08/05/2022 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 0:30:25 12/12/2023 00:11
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 00:41 σήμερα - 12/12/2023