Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 6 Days 8 Hours 40 Minutes 31 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 694MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 9:38 pm 09/07/18.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
16/07/2018 07:51
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:05 16/07/2018 07:51
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:00:45 16/07/2018 07:51
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:01:47 16/07/2018 07:50
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 26455:45:59 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 7:37:25 16/07/2018 00:14
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 07:50 σήμερα - 16/7/2018