Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 2 Days 21 Hours 52 Minutes 54 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 1331MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 1:56 am 14/08/17.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
17/08/2017 00:25
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:01 17/08/2017 00:25
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:05:01 17/08/2017 00:20
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:-4:-2 17/08/2017 00:30
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 18456:20:10 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 0:22:08 17/08/2017 00:03
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 00:35 σήμερα - 17/8/2017