Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 144 Days 9 Hours 35 Minutes 52 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 14.30GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b129)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 1:10:11 μμ 3/4/2024.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
23/05/2024 09:44
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:04 23/05/2024 09:44
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:04:40 23/05/2024 09:40
Weather-Display weather data Μη Ενημερωμένο! 476790:44:51 > 0:05:15
01/01/1970 02:00
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 17913:33:24 > 24:15:00
08/05/2022 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 9:33:34 23/05/2024 00:11
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 09:44 σήμερα - 23/5/2024