Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 4 Days 21 Hours 45 Minutes 28 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 895MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 3:46 am 25/04/18.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
26/04/2018 23:52
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:05 26/04/2018 23:52
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:04:34 26/04/2018 23:48
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:-7:-21 27/04/2018 00:00
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 24527:46:51 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 23:51:29 26/04/2018 00:01
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 00:04 σήμερα - 27/4/2018