Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 0 Days 4 Hours 51 Minutes 41 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 1059MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 5:46 am 20/11/18.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
20/11/2018 10:41
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:05 20/11/2018 10:41
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:01:02 20/11/2018 10:40
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:01:52 20/11/2018 10:40
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 29507:36:04 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 10:27:52 20/11/2018 00:14
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 10:41 σήμερα - 20/11/2018