Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 19 Days 20 Hours 30 Minutes 0 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 349MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 10:56 am 08/06/17.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
28/06/2017 11:34
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:04 28/06/2017 11:34
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:35 28/06/2017 11:31
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:-5:-22 28/06/2017 11:40
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 17267:28:50 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 11:31:22 28/06/2017 00:03
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 11:43 σήμερα - 28/6/2017