Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 18 Days 13 Hours 41 Minutes 17 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 861MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 2:38 am 04/09/18.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
22/09/2018 20:49
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:01 22/09/2018 20:49
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:54 22/09/2018 20:46
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:04:59 22/09/2018 20:45
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 28100:44:11 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 20:36:04 22/09/2018 00:13
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 20:49 σήμερα - 22/9/2018