Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 9 Days 11 Hours 32 Minutes 53 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 778MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 4:55 pm 17/05/20.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
27/05/2020 06:06
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:04 27/05/2020 06:05
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:00:23 27/05/2020 06:05
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:01:02 27/05/2020 06:05
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 42798:00:14 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 5:52:16 27/05/2020 00:13
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 06:05 σήμερα - 27/5/2020