Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 9 Days 23 Hours 21 Minutes 38 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 12.84GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b129)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 2:35:55 μμ 28/11/2022.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
01/12/2022 09:26
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:05 01/12/2022 09:26
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:00:56 01/12/2022 09:25
Weather-Display weather data Μη Ενημερωμένο! 7752:01:13 > 0:05:15
12/01/2022 09:25
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 4978:14:46 > 24:15:00
08/05/2022 00:11
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 09:26 σήμερα - 1/12/2022