Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 2 Days 20 Hours 12 Minutes 21 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 1195MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 6:44 pm 17/01/18.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
20/01/2018 12:31
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:03 20/01/2018 12:31
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:08 20/01/2018 12:28
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:-8:-1 20/01/2018 12:40
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 22213:26:11 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 12:28:32 20/01/2018 00:03
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 12:43 σήμερα - 20/1/2018