Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 18 Days 23 Hours 31 Minutes 51 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 502MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 11:22 am 23/03/20.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
09/04/2020 07:41
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:00 09/04/2020 07:41
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:00:43 09/04/2020 07:41
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:01:46 09/04/2020 07:40
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 41647:35:58 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 7:28:23 09/04/2020 00:13
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 07:40 σήμερα - 9/4/2020