Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 8 Days 22 Hours 18 Minutes 22 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 906MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 8:03 pm 14/07/19.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
19/07/2019 03:53
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:04 19/07/2019 03:53
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:28 19/07/2019 03:50
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:03:58 19/07/2019 03:50
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 35283:48:10 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 3:40:10 19/07/2019 00:13
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 03:53 σήμερα - 19/7/2019