Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 9 Days 19 Hours 37 Minutes 15 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 986MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 10:35 am 13/03/19.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
23/03/2019 01:24
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:02 23/03/2019 01:24
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:04 23/03/2019 01:21
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:04:19 23/03/2019 01:20
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 32450:18:31 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 1:10:41 23/03/2019 00:13
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 01:23 σήμερα - 23/3/2019