Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 22 Days 18 Hours 38 Minutes 56 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 653MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 1:35 pm 01/10/17.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
24/10/2017 12:22
Weather-Display realtime Μη Ενημερωμένο! 0:00:27 > 0:00:15
24/10/2017 12:22
Weather-Display FTP Μη Ενημερωμένο! 0:23:16 > 0:05:15
24/10/2017 11:59
Weather-Display weather data Μη Ενημερωμένο! 0:12:57 > 0:05:15
24/10/2017 12:10
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 20100:17:09 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 12:20:06 24/10/2017 00:02
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 12:32 σήμερα - 24/10/2017