Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 8 Days 13 Hours 5 Minutes 55 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 998MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 3:48 am 10/01/19.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
18/01/2019 18:43
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:02 18/01/2019 18:43
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:21 18/01/2019 18:40
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:03:31 18/01/2019 18:40
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 30931:37:43 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 18:29:11 18/01/2019 00:14
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 18:43 σήμερα - 18/1/2019