Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 5 Days 23 Hours 11 Minutes 7 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 879MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 2:18 am 18/09/19.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
19/09/2019 14:29
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:04 19/09/2019 14:29
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:39 19/09/2019 14:25
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:04:08 19/09/2019 14:25
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 36782:23:20 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 14:15:33 19/09/2019 00:13
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 14:28 σήμερα - 19/9/2019