Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 11 Days 6 Hours 59 Minutes 21 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 895MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 4:35 pm 11/05/17.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
23/05/2017 02:01
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:03 23/05/2017 02:01
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:01:06 23/05/2017 02:00
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:-8:-3 23/05/2017 02:10
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 16393:56:09 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 1:57:52 23/05/2017 00:04
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 02:11 σήμερα - 23/5/2017