Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 7 Days 15 Hours 43 Minutes 8 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 971MB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37R-(b81)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 1:45 am 18/05/19.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
25/05/2019 17:16
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:02 25/05/2019 17:16
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:00:19 25/05/2019 17:16
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:01:46 25/05/2019 17:15
Weather-Display NOAA report Μη Ενημερωμένο! 33977:10:58 > 24:15:00
10/07/2015 00:05
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 17:02:44 25/05/2019 00:14
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Μέγιστη Θερμοκρασία των 22.9°C ξεπέρασε τη Μέγιστη Μηνιαία τιμή των 22.7°C που σημειώθηκε στις 18/05/2019 κατά 0.2°