^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Σεπτέμβριος 20221 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.1°C
Μέση υγρασία 20%
Μέσο σημείο δρόσου -4.3°C
Μέσο βαρόμετρο 905.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.8 km/h
Μέση διεύθυνση 11° (Β)
Υετός μήνα 1.5 mm
Υετός έτους 195.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 01 στις 16:06
Μέγιστη θερμοκρασία 25.6°C τον 01 στις 15:04
Ελάχιστη θερμοκρασία 16.2°C τον 01 στις 03:12
Μέγιστη υγρασία 36% τον 01 στις 16:22
Ελάχιστη υγρασία 11% τον 01 στις 10:17
Μέγιστη πίεση 906.8 hPa τον 01 στις 00:29
Ελάχιστη πίεση 904.0 hPa τον 01 στις 18:49
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 01 στις 04:30
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.1 km/h στις 027°(ΒΒΑ) τον 01 στις 04:31
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.9°C τον 01 στις 15:04

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 19.2°C
Μέση υγρασία 22%
Μέσο σημείο δρόσου -3.6°C
Μέσο βαρόμετρο 904.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.4 km/h
Μέση διεύθυνση 359° (Β)
Υετός μήνα 2.4 mm
Υετός έτους 195.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 02 στις 17:23
Μέγιστη θερμοκρασία 24.6°C τον 02 στις 14:05
Ελάχιστη θερμοκρασία 15.8°C τον 02 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 38% τον 02 στις 08:15
Ελάχιστη υγρασία 12% τον 02 στις 16:37
Μέγιστη πίεση 906.1 hPa τον 02 στις 23:17
Ελάχιστη πίεση 903.7 hPa τον 02 στις 06:22
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 02 στις 18:38
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 22.2 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 02 στις 18:39
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.4°C τον 02 στις 14:04

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 19.9°C
Μέση υγρασία 21%
Μέσο σημείο δρόσου -4.1°C
Μέσο βαρόμετρο 907.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.1 km/h
Μέση διεύθυνση 338° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 2.7 mm
Υετός έτους 196.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 03 στις 04:03
Μέγιστη θερμοκρασία 26.0°C τον 03 στις 16:00
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.5°C τον 03 στις 07:16
Μέγιστη υγρασία 37% τον 03 στις 07:18
Ελάχιστη υγρασία 11% τον 03 στις 15:59
Μέγιστη πίεση 910.4 hPa τον 03 στις 23:54
Ελάχιστη πίεση 905.7 hPa τον 03 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 03 στις 12:08
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 03 στις 11:09
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.2°C τον 03 στις 16:00

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.4°C
Μέση υγρασία 17%
Μέσο σημείο δρόσου -5.8°C
Μέσο βαρόμετρο 911.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.0 km/h
Μέση διεύθυνση 278° (Δ)
Υετός μήνα 2.7 mm
Υετός έτους 196.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 26.2°C τον 04 στις 15:04
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.8°C τον 04 στις 07:09
Μέγιστη υγρασία 31% τον 04 στις 07:08
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 04 στις 15:07
Μέγιστη πίεση 912.5 hPa τον 04 στις 11:50
Ελάχιστη πίεση 910.1 hPa τον 04 στις 00:08
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 04 στις 12:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 270°(Δ) τον 04 στις 12:01
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.3°C τον 04 στις 15:04

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.1°C
Μέση υγρασία 27%
Μέσο σημείο δρόσου -4.4°C
Μέσο βαρόμετρο 912.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 23.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 24.8 km/h
Μέση διεύθυνση 313° (ΒΔ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.6 mm τον 05 στις 11:54
Μέγιστη θερμοκρασία 18.2°C τον 05 στις 00:09
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.5°C τον 05 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 53% τον 05 στις 05:46
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 05 στις 12:38
Μέγιστη πίεση 913.8 hPa τον 05 στις 21:33
Ελάχιστη πίεση 909.8 hPa τον 05 στις 03:20
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 05 στις 12:38
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 04°(Β) τον 05 στις 12:39
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 18.2°C τον 05 στις 00:09

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 15.6°C
Μέση υγρασία 29%
Μέσο σημείο δρόσου -3.2°C
Μέσο βαρόμετρο 912.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.0 km/h
Μέση διεύθυνση 270° (Δ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 06 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 21.1°C τον 06 στις 16:51
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.9°C τον 06 στις 06:05
Μέγιστη υγρασία 47% τον 06 στις 01:35
Ελάχιστη υγρασία 12% τον 06 στις 16:51
Μέγιστη πίεση 913.6 hPa τον 06 στις 01:27
Ελάχιστη πίεση 910.5 hPa τον 06 στις 18:32
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 06 στις 15:18
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 270°(Δ) τον 06 στις 17:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 22.5°C τον 06 στις 15:40

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.1°C
Μέση υγρασία 22%
Μέσο σημείο δρόσου -6.4°C
Μέσο βαρόμετρο 911.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.1 km/h
Μέση διεύθυνση 273° (Δ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 21.3°C τον 07 στις 15:44
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.5°C τον 07 στις 07:05
Μέγιστη υγρασία 35% τον 07 στις 01:08
Ελάχιστη υγρασία 12% τον 07 στις 16:14
Μέγιστη πίεση 912.4 hPa τον 07 στις 11:00
Ελάχιστη πίεση 910.5 hPa τον 07 στις 03:55
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 07 στις 13:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 270°(Δ) τον 07 στις 13:08
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 22.5°C τον 07 στις 14:38

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 17.7°C
Μέση υγρασία 22%
Μέσο σημείο δρόσου -5.1°C
Μέσο βαρόμετρο 910.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.5 km/h
Μέση διεύθυνση 319° (ΒΔ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 24.1°C τον 08 στις 15:55
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.3°C τον 08 στις 06:19
Μέγιστη υγρασία 39% τον 08 στις 05:26
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 08 στις 13:20
Μέγιστη πίεση 912.0 hPa τον 08 στις 00:03
Ελάχιστη πίεση 910.0 hPa τον 08 στις 06:40
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 08 στις 12:47
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 08 στις 11:51
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.1°C τον 08 στις 15:55

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 21.5°C
Μέση υγρασία 16%
Μέσο σημείο δρόσου -6.3°C
Μέσο βαρόμετρο 910.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.4 km/h
Μέση διεύθυνση 310° (ΒΔ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 09 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 29.0°C τον 09 στις 16:58
Ελάχιστη θερμοκρασία 16.1°C τον 09 στις 02:34
Μέγιστη υγρασία 26% τον 09 στις 01:01
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 09 στις 20:58
Μέγιστη πίεση 911.6 hPa τον 09 στις 00:25
Ελάχιστη πίεση 909.1 hPa τον 09 στις 23:41
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 09 στις 13:48
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 270°(Δ) τον 09 στις 13:49
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 27.4°C τον 09 στις 16:55

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 23.2°C
Μέση υγρασία 13%
Μέσο σημείο δρόσου -7.2°C
Μέσο βαρόμετρο 908.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.7 km/h
Μέση διεύθυνση 312° (ΒΔ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 28.4°C τον 10 στις 15:23
Ελάχιστη θερμοκρασία 17.9°C τον 10 στις 07:19
Μέγιστη υγρασία 21% τον 10 στις 07:20
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 10 στις 18:05
Μέγιστη πίεση 909.7 hPa τον 10 στις 01:21
Ελάχιστη πίεση 906.3 hPa τον 10 στις 19:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 10 στις 20:34
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 10 στις 20:35
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.9°C τον 10 στις 15:23

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 22.5°C
Μέση υγρασία 13%
Μέσο σημείο δρόσου -7.4°C
Μέσο βαρόμετρο 905.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.0 km/h
Μέση διεύθυνση 299° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 11 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 27.7°C τον 11 στις 15:20
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.4°C τον 11 στις 06:47
Μέγιστη υγρασία 20% τον 11 στις 06:45
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 11 στις 19:43
Μέγιστη πίεση 907.6 hPa τον 11 στις 02:47
Ελάχιστη πίεση 903.1 hPa τον 11 στις 20:07
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 11 στις 18:54
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 292°(ΔΒΔ) τον 11 στις 19:43
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.4°C τον 11 στις 15:20

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 18.5°C
Μέση υγρασία 16%
Μέσο σημείο δρόσου -8.1°C
Μέσο βαρόμετρο 904.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.4 km/h
Μέση διεύθυνση 342° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 12 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 23.6°C τον 12 στις 16:08
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.8°C τον 12 στις 07:33
Μέγιστη υγρασία 21% τον 12 στις 23:51
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 12 στις 17:44
Μέγιστη πίεση 905.6 hPa τον 12 στις 22:57
Ελάχιστη πίεση 903.2 hPa τον 12 στις 06:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 1.9 km/h τον 12 στις 20:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 5.6 km/h στις 022°(ΒΒΑ) τον 12 στις 20:25
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.8°C τον 12 στις 16:08

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 15.8°C
Μέση υγρασία 19%
Μέσο σημείο δρόσου -7.9°C
Μέσο βαρόμετρο 905.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.6 km/h
Μέση διεύθυνση 12° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.7°C τον 13 στις 17:04
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.8°C τον 13 στις 07:19
Μέγιστη υγρασία 26% τον 13 στις 07:28
Ελάχιστη υγρασία 13% τον 13 στις 18:22
Μέγιστη πίεση 907.2 hPa τον 13 στις 23:57
Ελάχιστη πίεση 904.3 hPa τον 13 στις 07:56
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 1.9 km/h τον 13 στις 13:17
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 5.6 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 13 στις 11:01
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 22.2°C τον 13 στις 17:04

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 17.8°C
Μέση υγρασία 17%
Μέσο σημείο δρόσου -7.7°C
Μέσο βαρόμετρο 908.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.1 km/h
Μέση διεύθυνση 4° (Β)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 24.9°C τον 14 στις 16:12
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.3°C τον 14 στις 07:26
Μέγιστη υγρασία 38% τον 14 στις 02:04
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 14 στις 13:30
Μέγιστη πίεση 909.4 hPa τον 14 στις 19:27
Ελάχιστη πίεση 903.3 hPa τον 14 στις 02:03
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 14 στις 19:27
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 015°(ΒΒΑ) τον 14 στις 19:28
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.5°C τον 14 στις 16:11

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 23.4°C
Μέση υγρασία 14%
Μέσο σημείο δρόσου -6.3°C
Μέσο βαρόμετρο 907.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.3 km/h
Μέση διεύθυνση 20° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 15 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 31.4°C τον 15 στις 16:13
Ελάχιστη θερμοκρασία 16.5°C τον 15 στις 06:10
Μέγιστη υγρασία 19% τον 15 στις 06:25
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 15 στις 22:06
Μέγιστη πίεση 909.2 hPa τον 15 στις 01:12
Ελάχιστη πίεση 906.7 hPa τον 15 στις 19:48
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 15 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 043°(ΒΑ) τον 15 στις 23:55
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 29.3°C τον 15 στις 16:13

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας16 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 25.7°C
Μέση υγρασία 11%
Μέσο σημείο δρόσου -6.6°C
Μέσο βαρόμετρο 905.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.5 km/h
Μέση διεύθυνση 25° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 16 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 30.9°C τον 16 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.4°C τον 16 στις 01:52
Μέγιστη υγρασία 14% τον 16 στις 23:04
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 16 στις 19:49
Μέγιστη πίεση 907.5 hPa τον 16 στις 00:46
Ελάχιστη πίεση 904.0 hPa τον 16 στις 19:55
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h τον 16 στις 23:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 5.6 km/h στις 022°(ΒΒΑ) τον 16 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 28.9°C τον 16 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας17 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 23.9°C
Μέση υγρασία 12%
Μέσο σημείο δρόσου -7.3°C
Μέσο βαρόμετρο 901.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.7 km/h
Μέση διεύθυνση 20° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 17 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 28.1°C τον 17 στις 14:35
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.6°C τον 17 στις 23:42
Μέγιστη υγρασία 14% τον 17 στις 23:46
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 17 στις 21:49
Μέγιστη πίεση 904.5 hPa τον 17 στις 00:19
Ελάχιστη πίεση 897.6 hPa τον 17 στις 19:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 17 στις 23:56
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 9.3 km/h στις 022°(ΒΒΑ) τον 17 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.7°C τον 17 στις 14:35

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας18 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 19.6°C
Μέση υγρασία 14%
Μέσο σημείο δρόσου -8.7°C
Μέσο βαρόμετρο 902.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.8 km/h
Μέση διεύθυνση 21° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 18 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 23.6°C τον 18 στις 16:27
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.1°C τον 18 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 21% τον 18 στις 22:27
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 18 στις 17:55
Μέγιστη πίεση 906.7 hPa τον 18 στις 23:55
Ελάχιστη πίεση 898.8 hPa τον 18 στις 05:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 18 στις 11:41
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 29.6 km/h στις 022°(ΒΒΑ) τον 18 στις 19:27
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.8°C τον 18 στις 16:25

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας19 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 15.4°C
Μέση υγρασία 18%
Μέσο σημείο δρόσου -9.3°C
Μέσο βαρόμετρο 905.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.5 km/h
Μέση διεύθυνση 6° (Β)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 19 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 21.5°C τον 19 στις 17:48
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.4°C τον 19 στις 07:30
Μέγιστη υγρασία 24% τον 19 στις 07:41
Ελάχιστη υγρασία 11% τον 19 στις 18:13
Μέγιστη πίεση 906.7 hPa τον 19 στις 00:16
Ελάχιστη πίεση 904.7 hPa τον 19 στις 17:03
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 1.9 km/h τον 19 στις 17:23
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 5.6 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 19 στις 17:16
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 22.4°C τον 19 στις 17:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας20 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 15.2°C
Μέση υγρασία 18%
Μέσο σημείο δρόσου -9.3°C
Μέσο βαρόμετρο 905.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.1 km/h
Μέση διεύθυνση 340° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 20 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.9°C τον 20 στις 15:18
Ελάχιστη θερμοκρασία 10.8°C τον 20 στις 07:37
Μέγιστη υγρασία 22% τον 20 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 13% τον 20 στις 16:29
Μέγιστη πίεση 906.6 hPa τον 20 στις 11:10
Ελάχιστη πίεση 904.6 hPa τον 20 στις 16:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 km/h τον 20 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 1.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 20 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 22.3°C τον 20 στις 15:18

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας21 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 12.4°C
Μέση υγρασία 22%
Μέσο σημείο δρόσου -9.2°C
Μέσο βαρόμετρο 905.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.2 km/h
Μέση διεύθυνση 308° (ΒΔ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 21 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 15.9°C τον 21 στις 14:54
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.5°C τον 21 στις 06:40
Μέγιστη υγρασία 31% τον 21 στις 06:47
Ελάχιστη υγρασία 17% τον 21 στις 15:42
Μέγιστη πίεση 906.7 hPa τον 21 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 904.5 hPa τον 21 στις 15:08
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 21 στις 11:54
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 306°(ΒΔ) τον 21 στις 12:11
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 15.9°C τον 21 στις 14:54

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας22 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 10.8°C
Μέση υγρασία 20%
Μέσο σημείο δρόσου -11.1°C
Μέσο βαρόμετρο 906.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 1.1 km/h
Μέση διεύθυνση 319° (ΒΔ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 22 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 15.6°C τον 22 στις 15:43
Ελάχιστη θερμοκρασία 7.0°C τον 22 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 25% τον 22 στις 03:40
Ελάχιστη υγρασία 17% τον 22 στις 16:56
Μέγιστη πίεση 907.9 hPa τον 22 στις 23:09
Ελάχιστη πίεση 905.5 hPa τον 22 στις 04:48
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h τον 22 στις 05:04
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 5.6 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 22 στις 19:22
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 15.6°C τον 22 στις 15:43

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας23 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 11.5°C
Μέση υγρασία 16%
Μέσο σημείο δρόσου -14.6°C
Μέσο βαρόμετρο 907.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 41.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 42.1 km/h
Μέση διεύθυνση 271° (Δ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 23 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 14.9°C τον 23 στις 13:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 6.2°C τον 23 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 23% τον 23 στις 08:35
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 23 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 909.3 hPa τον 23 στις 23:57
Ελάχιστη πίεση 906.5 hPa τον 23 στις 06:10
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 23 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 270°(Δ) τον 23 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 14.9°C τον 23 στις 13:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας24 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 14.7°C
Μέση υγρασία 10%
Μέσο σημείο δρόσου -16.7°C
Μέσο βαρόμετρο 910.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 92.5 km/h
Μέση διεύθυνση 270° (Δ)
Υετός μήνα 3.6 mm
Υετός έτους 197.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 24 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 14.7°C τον 24 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.7°C τον 24 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 10% τον 24 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 24 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 911.6 hPa τον 24 στις 11:37
Ελάχιστη πίεση 909.1 hPa τον 24 στις 00:17
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 24 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 270°(Δ) τον 24 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 14.7°C τον 24 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Σεπτέμβριος 2022 μέχρι την μέρα 24
Μέση θερμοκρασία 18.2°C
Μέση υγρασία 18%
Μέσο σημείο δρόσου -7.5°C
Μέσο βαρόμετρο 907.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 7.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 8.8 km/h
Μέση διεύθυνση 285° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 193.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.6 mm τον 05 στις 11:54
Μέγιστη θερμοκρασία 31.4°C τον 15 στις 16:13
Ελάχιστη θερμοκρασία 6.2°C τον 23 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 53% τον 05 στις 05:46
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 25 στις 00:06
Μέγιστη πίεση 913.8 hPa τον 05 στις 21:33
Ελάχιστη πίεση 897.6 hPa τον 17 στις 19:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 kmh στις 270°(Δ) τον 25 στις 00:06
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 270°(Δ) τον 25 στις 00:06
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 29.3°C τον 15 στις 16:13
Avg daily max temp23.3°C
Avg daily min temp13.6°C
Growing degrees days :205.8GDD
Corn growing degrees days:624.7 GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
01.5 mm τον 1
00.9 mm τον 2
00.3 mm τον 3
00.9 mm τον 5
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου των 92.60 km/h ξεπέρασε το Μέγιστο ρεκόρ σταθμού όλων των εποχών των 91.86 km/h που σημειώθηκε στις 05/09/2022 κατά 0.73999999999999 km/h
Η Ελάχιστη τιμή Σημείου Δρόσου των -16.7°C ισοφάρισε το ρεκόρ Μήνα που σημειώθηκε στις 23/09/2022