^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Ιανουάριος 20221 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 23%
Μέσο σημείο δρόσου -10.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1017.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.2 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 17.4°C τον 01 στις 13:48
Ελάχιστη θερμοκρασία 5.3°C τον 01 στις 05:13
Μέγιστη υγρασία 33% τον 01 στις 05:57
Ελάχιστη υγρασία 16% τον 01 στις 14:13
Μέγιστη πίεση 1019.8 hPa τον 01 στις 23:57
Ελάχιστη πίεση 1016.4 hPa τον 01 στις 05:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 01 στις 11:42
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 0-0°(Β) τον 01 στις 13:17
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.4°C τον 01 στις 13:48

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 7.9°C
Μέση υγρασία 23%
Μέσο σημείο δρόσου -12.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1021.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.8 km/h
Μέση διεύθυνση 108° (ΑΝΑ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 13.0°C τον 02 στις 13:37
Ελάχιστη θερμοκρασία 5.4°C τον 02 στις 12:14
Μέγιστη υγρασία 63% τον 02 στις 12:14
Ελάχιστη υγρασία 18% τον 02 στις 14:56
Μέγιστη πίεση 1022.4 hPa τον 02 στις 11:09
Ελάχιστη πίεση 1017.3 hPa τον 02 στις 12:13
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 02 στις 11:36
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 0-0°(Β) τον 02 στις 11:37
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 13.0°C τον 02 στις 13:37

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 10.6°C
Μέση υγρασία 20%
Μέσο σημείο δρόσου -11.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 9.0 km/h
Μέση διεύθυνση 158° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 16.6°C τον 03 στις 14:16
Ελάχιστη θερμοκρασία 6.6°C τον 03 στις 03:18
Μέγιστη υγρασία 25% τον 03 στις 00:31
Ελάχιστη υγρασία 17% τον 03 στις 15:02
Μέγιστη πίεση 1020.1 hPa τον 03 στις 00:24
Ελάχιστη πίεση 1013.0 hPa τον 03 στις 21:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 29.6 km/h τον 03 στις 12:49
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 42.6 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 03 στις 16:35
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.6°C τον 03 στις 14:16

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 8.2°C
Μέση υγρασία 21%
Μέσο σημείο δρόσου -13.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.5 km/h
Μέση διεύθυνση 158° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 12.6°C τον 04 στις 15:12
Ελάχιστη θερμοκρασία 4.4°C τον 04 στις 08:15
Μέγιστη υγρασία 24% τον 04 στις 18:07
Ελάχιστη υγρασία 18% τον 04 στις 21:44
Μέγιστη πίεση 1014.4 hPa τον 04 στις 10:03
Ελάχιστη πίεση 1010.8 hPa τον 04 στις 23:53
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 04 στις 22:52
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 22.2 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 04 στις 22:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 12.6°C τον 04 στις 15:12

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 11.8°C
Μέση υγρασία 20%
Μέσο σημείο δρόσου -10.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 8.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 16.9 km/h
Μέση διεύθυνση 158° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 16.9°C τον 05 στις 13:43
Ελάχιστη θερμοκρασία 6.5°C τον 05 στις 02:14
Μέγιστη υγρασία 22% τον 05 στις 15:07
Ελάχιστη υγρασία 17% τον 05 στις 14:14
Μέγιστη πίεση 1011.2 hPa τον 05 στις 00:07
Ελάχιστη πίεση 1008.6 hPa τον 05 στις 19:21
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 44.4 km/h τον 05 στις 11:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 57.4 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 05 στις 11:46
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.9°C τον 05 στις 13:43

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 11.0°C
Μέση υγρασία 20%
Μέσο σημείο δρόσου -11.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 8.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 16.9 km/h
Μέση διεύθυνση 155° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 06 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 13.2°C τον 06 στις 04:19
Ελάχιστη θερμοκρασία 7.7°C τον 06 στις 21:19
Μέγιστη υγρασία 23% τον 06 στις 21:55
Ελάχιστη υγρασία 18% τον 06 στις 14:20
Μέγιστη πίεση 1011.2 hPa τον 06 στις 23:56
Ελάχιστη πίεση 1008.2 hPa τον 06 στις 03:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 50.0 km/h τον 06 στις 04:28
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 68.5 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 06 στις 03:02
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 13.2°C τον 06 στις 04:19

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 7.6°C
Μέση υγρασία 29%
Μέσο σημείο δρόσου -9.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1011.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.7 km/h
Μέση διεύθυνση 25° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 3.0 mm
Υετός έτους 3.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 2.7 mm τον 07 στις 22:08
Μέγιστη θερμοκρασία 10.0°C τον 07 στις 10:20
Ελάχιστη θερμοκρασία 5.1°C τον 07 στις 22:10
Μέγιστη υγρασία 53% τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 20% τον 07 στις 08:45
Μέγιστη πίεση 1014.4 hPa τον 07 στις 22:09
Ελάχιστη πίεση 1010.8 hPa τον 07 στις 15:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 22.2 km/h τον 06 στις 00:23
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 33.3 km/h στις 022°(ΒΒΑ) τον 07 στις 00:24
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 10.0°C τον 07 στις 10:20

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 5.6°C
Μέση υγρασία 12%
Μέσο σημείο δρόσου -22.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1007.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 88.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 88.4 km/h
Μέση διεύθυνση 135° (ΝΑ)
Υετός μήνα 9.0 mm
Υετός έτους 9.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 3.9 mm τον 08 στις 18:06
Μέγιστη θερμοκρασία 5.7°C τον 08 στις 23:32
Ελάχιστη θερμοκρασία 5.3°C τον 08 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 65% τον 08 στις 18:16
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 08 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 1011.4 hPa τον 08 στις 00:03
Ελάχιστη πίεση 1004.9 hPa τον 08 στις 23:51
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 135°(ΝΑ) τον 08 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 5.7°C τον 08 στις 23:32

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 5.3°C
Μέση υγρασία 11%
Μέσο σημείο δρόσου -23.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1003.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 90.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 90.5 km/h
Μέση διεύθυνση 135° (ΝΑ)
Υετός μήνα 9.0 mm
Υετός έτους 9.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.9 mm τον 09 στις 05:50
Μέγιστη θερμοκρασία 5.3°C τον 09 στις 15:00
Ελάχιστη θερμοκρασία 5.3°C τον 09 στις 06:10
Μέγιστη υγρασία 63% τον 09 στις 06:00
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 09 στις 15:00
Μέγιστη πίεση 1005.1 hPa τον 09 στις 00:08
Ελάχιστη πίεση 1002.2 hPa τον 09 στις 06:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 09 στις 15:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 135°(ΝΑ) τον 09 στις 15:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 5.3°C τον 09 στις 15:00

24 Hour Graph of this day is not available (20220109.gif)10 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 4.1°C
Μέση υγρασία 43%
Μέσο σημείο δρόσου -8.7°C
Μέσο βαρόμετρο 995.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 18.0 km/h
Μέση διεύθυνση 1° (Β)
Υετός μήνα 9.0 mm
Υετός έτους 9.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 10 στις 19:42
Μέγιστη θερμοκρασία 5.3°C τον 10 στις 15:00
Ελάχιστη θερμοκρασία 3.7°C τον 10 στις 18:54
Μέγιστη υγρασία 59% τον 10 στις 18:36
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 10 στις 03:00
Μέγιστη πίεση 1002.6 hPa τον 10 στις 15:00
Ελάχιστη πίεση 994.5 hPa τον 10 στις 16:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 10 στις 03:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 00°(Β) τον 10 στις 03:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 5.3°C τον 10 στις 15:00

24 Hour Graph of this day is not available (20220110.gif)19 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία -1.3°C
Μέση υγρασία 17%
Μέσο σημείο δρόσου -24.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 30.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 31.3 km/h
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 10.2 mm
Υετός έτους 10.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 19 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 0.8°C τον 19 στις 05:04
Ελάχιστη θερμοκρασία -2.8°C τον 19 στις 19:18
Μέγιστη υγρασία 25% τον 19 στις 17:14
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 19 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 1024.2 hPa τον 19 στις 04:57
Ελάχιστη πίεση 997.8 hPa τον 19 στις 02:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 19 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 00°(Β) τον 19 στις 17:02
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 0.8°C τον 19 στις 05:04

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας20 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 3.4°C
Μέση υγρασία 21%
Μέσο σημείο δρόσου -16.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 10.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 19.6 km/h
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 35.4 mm
Υετός έτους 35.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 6.6 mm τον 20 στις 10:31
Μέγιστη θερμοκρασία 7.0°C τον 20 στις 14:42
Ελάχιστη θερμοκρασία -2.3°C τον 20 στις 00:27
Μέγιστη υγρασία 35% τον 20 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 20 στις 12:34
Μέγιστη πίεση 1022.3 hPa τον 20 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 1015.3 hPa τον 20 στις 23:39
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 20 στις 12:34
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 00°(Β) τον 20 στις 17:02
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 7.0°C τον 20 στις 14:42

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας21 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 2.9°C
Μέση υγρασία 38%
Μέσο σημείο δρόσου -11.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 17.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 20.7 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 42.9 mm
Υετός έτους 42.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 3.9 mm τον 21 στις 04:03
Μέγιστη θερμοκρασία 5.4°C τον 21 στις 13:01
Ελάχιστη θερμοκρασία -1.6°C τον 21 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 62% τον 21 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 21 στις 22:15
Μέγιστη πίεση 1019.0 hPa τον 21 στις 04:03
Ελάχιστη πίεση 1010.7 hPa τον 21 στις 18:17
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 21 στις 22:15
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 0-0°(Β) τον 21 στις 22:16
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 5.4°C τον 21 στις 13:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας22 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία -3.2°C
Μέση υγρασία 30%
Μέσο σημείο δρόσου -19.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.8 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 44.1 mm
Υετός έτους 44.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 22 στις 13:18
Μέγιστη θερμοκρασία -0.1°C τον 22 στις 15:00
Ελάχιστη θερμοκρασία -5.2°C τον 22 στις 19:50
Μέγιστη υγρασία 62% τον 22 στις 00:34
Ελάχιστη υγρασία 18% τον 22 στις 21:29
Μέγιστη πίεση 1013.7 hPa τον 22 στις 23:43
Ελάχιστη πίεση 1010.7 hPa τον 22 στις 14:24
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h τον 22 στις 13:08
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 0-0°(Β) τον 22 στις 14:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας -0.1°C τον 22 στις 15:00

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας23 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία -4.0°C
Μέση υγρασία 21%
Μέσο σημείο δρόσου -23.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.8 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 54.3 mm
Υετός έτους 54.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 5.1 mm τον 23 στις 01:04
Μέγιστη θερμοκρασία 0.8°C τον 23 στις 15:18
Ελάχιστη θερμοκρασία -7.0°C τον 23 στις 22:19
Μέγιστη υγρασία 24% τον 23 στις 22:55
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 23 στις 01:05
Μέγιστη πίεση 1023.4 hPa τον 23 στις 01:05
Ελάχιστη πίεση 1013.3 hPa τον 23 στις 00:17
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 km/h τον 23 στις 01:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 0-0°(Β) τον 23 στις 01:06
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 0.8°C τον 23 στις 15:18

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιανουάριος 2022 μέχρι την μέρα 23
Μέση θερμοκρασία 5.7°C
Μέση υγρασία 23%
Μέσο σημείο δρόσου -14.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 15.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 19.3 km/h
Μέση διεύθυνση 115° (ΑΝΑ)
Υετός μήνα 54.3 mm
Υετός έτους 54.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 6.6 mm τον 20 στις 10:31
Μέγιστη θερμοκρασία 17.4°C τον 01 στις 13:48
Ελάχιστη θερμοκρασία -7.0°C τον 23 στις 22:19
Μέγιστη υγρασία 65% τον 08 στις 18:16
Ελάχιστη υγρασία 10% τον 23 στις 01:05
Μέγιστη πίεση 1024.2 hPa τον 19 στις 04:57
Ελάχιστη πίεση 994.5 hPa τον 10 στις 16:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 92.5 kmh στις 00°(Β) τον 23 στις 01:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 92.5 km/h στις 00°(Β) τον 23 στις 01:06
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.4°C τον 01 στις 13:48
Avg daily max temp8.4°C
Avg daily min temp2.1°C
Growing degrees days :0.0GDD
Frost days5


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
03.0 mm τον 7
06.0 mm τον 8
01.2 mm τον 19
25.2 mm τον 20
07.5 mm τον 21
01.2 mm τον 22
10.2 mm τον 23
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 02:28 σήμερα - 24/1/2022